Väärikate Ülikool

Väärikate Ülikool

Elva valla väärikatel õppuritel on taas võimalus alustada täiendõpet olulistel teemadel.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli programmid üle Eesti ning alates jaanuarist 2020 lisandus teiste hulka ka Elva. Loengud on planeeritud toimuma Elva linnas, kuid oodatud on kõik Elva vallas elavad vanemaealised. Loengute korraldamise eesmärk on väärtustada aktiivset eluviisi ning motiveerida eakaid osalema ühiskonnaelus. Loengutel osalemine aitab eakatel hoida sotsiaalset võrgustikku.

Järgmised loengud: 9. märts, 6. aprill, 4. mai.

9.märtsil kell 10
Ravimisõltuvus vanemaealistel, lektor kliinilineproviisor Marika Saar

Sel aastal on õpingute lahutamatuks kaaslaseks ohutus, mistõttu on korraldajatel kohustus lubada saali vaid oma nakkusohutust tõendavad inimesed. Selleks sobivad vaktsineerimispass, koroona läbipõdemise tõend või negatiivset testitulemust tõendav dokument. Kohapeal kiirtestimise võimalus puudub. Soovituslik on nii enda kui teiste ohutuse kaitseks kanda maski.

Lisainfo telefonil 5374 9121 või e-posti aadressil Gerda.kiipli@elva.ee