Kultuurikollektiivid

Rõngu pasunakoor Juhendaja: Arno Anton

Valguta segaansambel Viisiratas

Segatantsurühm Valguta Vahvad Segatantsurühm Valguta Vahvad Juhendaja: Sigrid Kuus