Teenused

Rannu Rahvamaja teenused:

Rannu Rahvamaja teenuste hinnakiri on muutmisel!

  1. Rannu Rahvamajas osutatava tasulise muusikaringi ja laste laulustuudio teenuse hind – 6 eurot kuus.
  2. Teenuse kasutajaga kokkuleppel võib vallavalitsus kehtestada käesoleva korraldusega kehtestatud hindadest teisi tingimusi.
  3. Ruumide rentimisel ühekordse ürituse läbiviimiseks sõlmib teenuse pakkuja teenuse saajaga kirjaliku kokkuleppe. Perioodiliste ürituste läbiviimiseks sõlmib teenuse pakkuja teenuse saajaga lepingu.

Rendi maksmisest on vabastatud Elva Vallavalitsus ja Elva Vallavalitsuse hallatavad asutused