Kultuurikollektiivid

Puhja seltsimajas tegutsevad kollektiivid

  • Naiskoor Läte, dirigent Ruth Luts

  • Näitering, juhendaja Kaarel Tuvike

  • Naisrahvatantsurühm Rukkilill, juhendaja Vaike Podar

  • Segarahvatantsurühm Opsal, juhendaja Karel Vähi

  • Kitarristide ansambel Ümarlaud, juhendaja Ott Kaasik

  • Meesansambel, juhendaja Ulla Simone Möldre

  • Eakate seltskonnatantsuring Sügisõied, juhendaja Vaike Podar

  • Puhja Kooli noorema vanuseastme rahvatantsurühm, juhendaja Kristel Maruste
  • Puhja Kooli 9. klassi näitering, juhendaja Kersti Aadusoo

 

Üldinfo kollektiivide kohta:

juhataja Kaja Udso – 529 1773

kunstiline juht Vaike Podar – 5398 7337

puhja.seltsimaja@elva.ee