Kultuurikollektiivid

Puhja Seltsimajas tegutsevad kollektiivid

Naiskoor Läte, dirigent Ruth Luts

Näitering, juhendaja Kaarel Tuvike

Naisrahvatantsurühm Rukkilill, juhendaja Vaike Podar

Segarahvatantsurühm Opsal, juhendaja Karel Johannes Vähi

Kitarristide ansambel Ümarlaud, juhendaja Vaido Petser

Meesansambel, juhendaja Ulla Simone Möldre

Eakate seltskonnatantsuring Sügisõied, juhendaja Vaike Podar

 

Info kollektiivide kohta:

juhataja Kaja Udso – 529 1773

kunstiline juht Enn Tobre – 5559 9608

puhja.seltsimaja@elva.ee