Kultuurikollektiivid

Puhja Seltsimajas tegutsevad kollektiivid

Naiskoor Läte, dirigent Ruth Luts

Näitering, juhendaja Kaarel Tuvike

Naisrahvatantsurühm Rukkilill, juhendaja Vaike Podar

Segarahvatantsurühm Opsal, juhendaja Karel Vähi

Kitarristide ansambel Ümarlaud, juhendaja Ott Kaasik

Meesansambel, juhendaja Ulla Simone Möldre

Eakate seltskonnatantsuring Sügisõied, juhendaja Vaike Podar

 

Kandlering, juhendaja Anneli Klaus

Üldinfo kollektiivide kohta:

juhataja Kaja Udso – 529 1773

kunstiline juht Enn Tobre – 5559 9608

puhja.seltsimaja@elva.ee