TARTU2024 regionaalse projektitaotlusvooru infopäev

TARTU2024 regionaalse projektitaotlusvooru infopäev

Infopäeval tutvustab Tartu2024 meeskond lähenevat regionaalset projektitaotlusvooru.
Kõik küsimused saavad vastused ja ideehakatused innustust.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Ellujäämise kunstide” väärtused, millest peaksid juhinduma tulevased projektid :

  • loodushoidlikum linna– ja maakultuur 
  • haritus ja leidlikkus 
  • liikumine ja vaimne tervis 
  • põlvkondade koosloome 
  • paikkondlike omapärade esiletoomine 
  • kriitiline ärksameelsus 
  • valdkondade üleneregionaalne ja rahvusvaheline koostöö 

Lisainfo:
https://tartu2024.elva.ee/
https://tartu2024.ee

Elva vald kutsub kõiki eraisikuid, organisatsioone, sõpruskondi ja teisi esitama oma ideed Euroopa kultuuripealinna programmiks ja osalema infopäeval!  

Kohtumiseni!