JÄÄB ÄRA – Omaloomingu kontsert-konkurss “Elva Laul 2020”

JÄÄB ÄRA – Omaloomingu kontsert-konkurss “Elva Laul 2020”

Seoses eriolukorraga rahvatervise huvides jääb sel aastal ära omaloomingu konkurss Elva Laul. Muusikutele – ammutage inspiratsiooni loodusest, lähedastest, meeleoludest mida pakub praegune eriolukord. Pange oma mõtted/tunded muusikasse ja registreeruge omaloomingukonkursile ELVA LAUL 2021.

 

Omaloomingu kontsert-konkursi Elva Laul 2021 osalemise tingimused

 1. Konkursi eesmärgiks on tunnustada ja leida väljund Elva ja selle lähiümbruse autorite loomingule, selgitada välja publiku lemmik ja eripreemiate saajad.
 2. Konkursil võivad osaleda autorid ka väljastpoolt
 3. Ühe autori poolt võib esitada konkursile kuni kolm muusikapala.
 4. Korraldajatel on õigus lubada konkursile ka vähem kui kolm pala, kui konkursile laekub selline hulk teoseid, mis ei võimalda üritust läbi viia planeeritud ajalises formaadis. Sellise olukorra tekkimisel märkida autoril oma lugude esituseelistused.
 5. Muusikapala soovituslik kestvus alla 4 minuti.
 6. Muusikapalade ettekandmiseks kontserdil võib kasutada nii soliste instrumentaliste kui ka ansambleid, kellede koosseisud ja tehniliste vahendite vajadus tuleb korraldajatele teada anda hiljemalt üks nädal enne ürituse toimumist.
 7. Konkursil esitatud lugude salvestusi võib korraldaja kasutada lisatasudeta oma kodulehel antud ürituse reklaamimiseks.
 8. Konkursist osavõtuks registreeruda soovijatel hiljemalt 30.aprill 2021
 9. Kontserdieelseid proove saab teha vastavalt registreeritud graafikule.
 10. Muusikapalasid hindab žürii ja selgitab välja parimad, kes saavad preemiad väärtuses:
  1. I preemia –   100  eurot
  2. II preemia – 70   eurot
  3. III preemia – 50   eurot
  4. publiku preemia – 30  eurot

Konkursskontsert salvestatakse  helis ja pildis.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi konkursi korralduse osas. Vajadusel teavitatakse muudatustest osalejate juhendajaid.

Registreerumine: https://forms.gle/sXusgdGbvkDwUYnf7

Info:  kultuur@elva.ee; tel. 7457201