Lepatriinu lauluvõistlus 2024

Lepatriinu lauluvõistlus 2024

JUHEND

 1. Konkurss toimub 20.aprillil 2024 algusega kell 10.00 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva).
 2. Konkursil saavad osaleda Tartumaa eelkooliealised lapsed vanuses 4 -7 a. Laps, kes on 1.klassi õpilane, ei saa konkursil osaleda.
 3. Laulja vanus määratakse kontserdipäeva seisuga.
 4. Lauljad võistlevad järgmistes vanuserühmades: 4a., 5a., 6a.,7a.
 5. Igas vanuserühmas registreeritakse kokku kuni 20 lauljat vastavalt ankeetide kättesaamise järjekorrale. Registreerimine lauluvõistlusele algab 25.märtsist 2023  ja lõpeb 10.aprillil 2023 või kui kohad on täitunud.
 6. Üks juhendaja ja/või asutus võib igas vanuserühmas registreerida kuni 3 lauljat.
 7. Osalustasu 15 € kehtib ainult solistidele ja see tasutakse arve alusel, hiljemalt 18.aprilliks. Osalustasu sisaldab lapsele ühte toidukorda. Registreeritud laulja mitteosalemisel osavõtutasu ei tagastata. Juhendajal on õigus asendada osalemisest loobunud laulja teise lauljaga, kuid muudatustest tuleb teatada hiljemalt 24h enne konkurssi kirjalikult.
 8. Konkursil tuleb esitada 1 eesti keelne lastelaul vabalt valitud saatega.
 9. Fonogrammi kasutamisel ei ole lubatud eelnevalt sisselauldud taustvokaalid.
 10. Korraldajad garanteerivad digiklaveri, taustamuusika mahamängimise ja mikrofonide kasutamise võimaluse. Lisaks on võimalik kasutada maksimaalselt kaks instrumenti mida on võimalik helindada läbi mikrofoni või liiniühenduse kaudu.
 11. Helifailid saata registreerimise käigus vormi kaudu. Saatemuusika MP3 või WAV failina. Faili pealkiri peab sisaldama vanuserühma, laulupelkirja ja lapse nime (nt. “5-Lepatriinu-Triinu-Lepp“)
 12. Võimalus heli- ja lavaprooviks elavas järjekorras on kl 9-9.45 ja edasi vastavalt päevakavale.
 13. Lauljaid hindab 3 liikmeline žürii.
 14. Iga vanuserühma autasustamine toimub enne järgmise vanuseastme esinemist.
 15. Kõikides vanuserühmades antakse välja I -VI koht ja žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid.
 16. Konkursil osalemiseks tuleb juhendajal täita ankeet.
  1. Ankeedis tuleb KORREKTSELT täita KÕIK lahtrid.
  2. Ankeet on täidetav siin
 17. Konkursile registreeritud laulja mitteosalemisest palume teatada koheselt, et anda võimalus järjekorras olevale lauljale.
 18. Lepatriinu lauluvõistluse osalejate nimekiri ja võistluse ajakava avalikustatakse Elva Kultuurikeskuse koduleheküljel hiljemalt 15.aprillil 2023
 19. Konkurssi puudutav informatsioon on kättesaadav ja uueneb aadressil https://elvakultuur.ee
 20. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi konkursi korralduse osas. Vajadusel teavitatakse muudatustest osalejate juhendajaid.
 21. Konkursipäeval on kohapeal avatud KultuuriKohvik.