IV Kipastu ja Utukolga külapäev

IV Kipastu ja Utukolga külapäev

Külapäevale oodatakse endiseid ja praeguseid külade elanikke. Toimuvad vestlusring, Krabi külateatri etendus, viktoriin ja ühismängud.

Tantsuks mängib Siim Jaanson.

Lauake katab end kaasavõetud piknikukorvidega.