Elva Päev ja Kevadlaat

Elva Päev ja Kevadlaat

Ka sel aastal ootame teid kõiki Elva päeva tähistama Elva keskväljakule ja selle ümbrusesse.
🌸Kell 9 saab külastada kevadlaata, kus mitmekülgne kaubavalik ning lisaks palju tegevusi nii suurtele kui ka väikestele.
🌸9:30 alustavad meie kultuurikollektiivid oma etteastetega. Näha saab tantse nii meilt kui mujalt, kuulata kauneid laule solistide ja ansamblite esituses. Päeva juhivad humoorikad Mafalda ja Loreida😁
🌸Kell 12 antakse start traditsioonilisele Kellatornijooksule Elva Vallavalituse ees.
🌸Õhtu lõpetab vabaõhupidu ansambliga Player. Peo algus kell 20 Kultuurikeskuse ees.

 

Elva Päev

REGISTREERU KAUPLEMA / REGISTER TO TRADE

Elva kevadlaat 2022 juhend ja kauplemistingimused

1. Sündmuse sisu

1.1    Elva Laat on traditsiooniline Elva linna päeval toimuv kevadlaat.

1.2    Elva Laada raames korraldatakse nn messiala Elva linnas ja piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja huvialaringidele.

1.3    Elva Laadapäeva kestel toimub kohalike kollektiivide kontsert linna 84.sünnipäeva tähistamiseks.

1.4    Elva Päeva lõpetab õhtune pidu Elva keskväljakul ansambliga Player

2. Eesmärk

2.1    Pakkuda linnarahavale ja külalistele võimalust soetada nii otse tootjatelt kui vahendajatelt aiakaupu, tööstuskaupu ja toidukaupu.

2.2    Tutvustada Elva linnas ja piirkonnas tegutsevaid seltsinguid, ühinguid, spordiklubisid ja ettevõtteid. Aidata linnarahval ja külastajatel nendega kontakte luua ja infot vahetada.

2.3   Tutvustada, lähendada ja võimaldada vabamas vormis suhtlemist Elva linna avalikkusele suunatud allasutuste, ametkondade ja linnarahva vahel.

2.4  Anda võimalus linnas ja piirkonnas tegutsevatel taidlus- ja muusikakollektiividel end proovile panna laadarahvale esinedes.

2.5  Pakkuda võimalust veeta meeleolukas päev linna keskuses, saad osa laada melust ja heast programmist, kohtuda heade tuttavatega ja juhatada sisse kevad-suvine hooaeg.

3. Toimumisaeg ja -koht

3.1    Sündmus toimub laupäeval, 7. mail 2022 Elva Kultuurikeskuse ees, keskväljakul ja ümbruses aadressiga Kesk 30, Elva.

3.2    Sündmuse ametlik toimumise aeg on kell 09.00 – 15.00

3.3    Kauplejaid hakatakse kauplemisalasse lubama ja paigutama  alates 05.30  ja kauplejate paigutamine ning müügikohtade ülesseadmine kauplemisalasse lõpeb 08.00

4. Laada ala

4.1   Laada ala on jagatud erinevateks aladeks järgmiselt:

  • Kauplemisala (lähtuvalt kaubeldavast kaubast jagatud erinevateks tsoonideks)
  • Messiala (ennast tutvustavad valla ettevõtted)
  • Laste ala (laste vaba aja sisustamisele ja ühistegevusele suunatud tegevused)
  • Peo- ja toitlustuse ala (laada toitlustuse ja lava ala)

4.2  Kaupleja asukoha laadaplatsil määrab korraldaja vastavalt registreeritud tootegrupile ja registreerimisjärjekorrale.

4.3  Laadal registreerunud kauplejad saavad kaubelda ainult nende tootegruppidega, milles nad on eelnevalt registreerunud.

4.4   Laada alal autoga liiklemine ilma korraldaja poolse nõusolekuta on keelatud 08.00-15.00

4.5   Elektrivajadus müügikohale tuleb ette tellida ja broneerida. Alale on veetud korraldaja poolt liitumispunktid, kust tuleb müüjal oma liitumine enda ilmastikukindla pikendusjuhtmetega ise vedada. Elektrivajaduse mitte ettetellimisel ei kindlusta laada päeval korraldaja elektri liitumise võimalust. Elektriühendus on lisatasu eest.

4.6   Laadal on kauplemisalad maha märgitud ja kaubagrupid aladesse jagatud vastavalt korraldajapoolsele plaanile. Kõik kauplejad, kes tulevad kauplema, on kohustatud järgima korraldajapoolseid juhiseid ja täitma korraldaja korraldusi kauplemisaladel paiknemise ja kauplemisala kasutamise suhtes. Kui kaupleja ei toimi vastavalt korraldaja juhistele ja laada juhendile on korraldajal õigus kaupleja laadalt eemaldada, ilma osalustasusid tagastamata. Kui kaupleja ei allu korraldajapoolsetele korraldustele tingimusi rikkudes, on korraldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi korrakaitseorganisatsiooni.

5. Osalejad

5.1    Laadal saavad osaleda kõik kauplejad, kes ennast laadale kauplema registreerivad, tasuvad osalemistasu ja kelle kaubagrupid laadal pakutavaga seonduvad.

5.2    Laadal on kauplemiskohtade arv piiratud. Kui kohtadest ei piisa, siis saavad kauplemiskoha kiiremad registreerujad. Korraldaja jätab endale õiguse muuta maksimaalset osalejate arvu. Kauplemiskohtade mitte piisavuse korral jätab korraldaja endale õiguse teha valik kauplejate eelistamisel kaubagruppidest lähtuvalt, eelistades kevadhooaja, kodu- ja aiakaupu ning muud kodumaist toodangut (käsitöö, toiduained, loodustooted).

6. Registreerimine ja osalustasud

6.1    Osavõtjate eelregistreerimine toimub interneti teel Elva Kultuurikeskuse kodulehel https://elvakultuur.ee küsitlusvormi kaudu. Registreeruda saab kuni 4.maini k.a.

Osaleja(d) loetakse registreerunuks kui on laekunud osalustasu, hiljemalt 5.mai kell 12:00.

6.2    Osalustasud:

Müügipinna arvestusühikud on järgmised:

Vastavalt kaupleja broneeringule X m laiust ning 3 m sügavust, kus hinnad kehtestatakse laiusmõõdu järgi lähtuvalt müüdavast tootekategooriast.

  • Aiakaubad, Käsitöökaubad: 4€/m laiust , registreerimisel märkida ära, kui mitu laiusmeetrit soovitakse broneerida, lähtuvalt sellest koostatakse arve, mis tuleb tasuda enne laada toimumist.
  • Tööstuskaubad: 6€/m laiust , registreerimisel märkida ära, kui mitu laiusmeetrit soovitakse broneerida, lähtuvalt sellest koostatakse arve, mis tuleb tasuda enne laada toimumist.
  • Toidukaubad: 10€/m laiust, registreerimisel märkida ära, kui mitu laiusmeetrit soovitakse broneerida, lähtuvalt sellest koostatakse arve, mis tuleb tasuda enne laada toimumist.
  • Atraktsioonid ja lõbustused: 35 € iga atraktsiooni kohta

Elektriliitumine müügipinnale ainult eelregistreerimisel ning järgmiste hindade alusel:

  • 220W ühendus 5 €/kauplemisperiood;
  • Tööstusvoolu ühendus 10€/kauplemisperiood;

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

6.3    Osalustasu kohta esitatakse arve SA Elva Kultuur ja Sport poolt.

6.4    Osalustasud maksta SA Elva Kultuur ja Sport poolt esitatud arve alusel hiljemalt 06.05.2021, kell 12:00. NB! Müügikohtade maha märkimine toimub tähtajaks tasutud arvete alusel.

6.5    Kui registreerunule ei ole saadetud kinnitust registreerumise õnnestumisest või arvet ühe nädala jooksul enne laada toimumist palume võtta ühendust kultuur@elva.ee või tel. +372 5121810.

6.6    Kui mingil põhjusel tehakse ülekanne hiljem kui on nimetatud punktis 6.4, tuleb laadale võtta kaasa välja trükitud kehtiv maksekorraldus, mis tuleb laadale saabudes esitada korraldusmeeskonnale.

6.7    Ruumi olemasolul on võimalik registreerida, tasudes kohapeal osalusmaksu sularahas, kohapeal. Kohapeal registreerudes ja tasudes on meetri hind 1 euro võrra kallim. Vabade kohtade olemasolul kui puudumisel lähtub korraldaja punktist 4.6.

7. Osalemistingimused

7.1    Kõik osalejad osalevad Laadal omal vastutusel, laada korraldaja ei vastuta kauplejate kaupade, pakutavate teenuste ohutuse ega isiklike asjade turvalisuse eest.

7.2    Laadal kaupleja vastutab ise täielikult oma kaupade, pakutava teenuse vastavuses kehtiva seadusandluse ja normidega (sh. ohutusnõuetega) ning vastutavad seadustega ettenähtud kauplemistingimuste täitmise eest, s.h. vastavate lubade ja litsentside olemasolu eest ja ohutusnõuetele mittevastava teenuse pakkumisega tekitatud tagajärgede eest.

7.3    Kõik laadal osalejad on kohustatud oma tegevustes lähtuma kehtivast seadusandlusest, laada juhendist (sh. ohutusnõuetest) ja headest tavades.

8. Korraldaja

8.1    Laada korraldab SA Elva Kultuur ja Sport, keda esindavad Ivi Tigane ja Lea Kurvits Elva Kultuurikeskusest (Tel: +372 5121810, kultuur@elva.ee ).

9. Muud tingimused

9.1    Kõik registreerumise ja korraldusliku poolega seonduvad küsimused palume saata e-maili aadressile kultuur@elva.ee