EELK Rannu Püha Martini kiriku oreli pühitsemine

EELK Rannu Püha Martini kiriku oreli pühitsemine