Eakate jõulupidu

Eakate jõulupidu

Eakate jõulupeo esineb kaua oodatud Mait ja Mikko Maltis.

Õhtut juhib Juta Tigane.

Avatud KultuuriKohvik

 

NB! Ürituste korraldamisel lähtume hetkel kehtivatest riiklikest piirangutest.