25.09.2019

Esindusürituse toetuse taotlemine kestab 1. oktoobrini

Esindusüritus on suursündmus, mis toimub regulaarselt, omab üleriigilist või rahvusvahelist mõõdet, on oluline Elva valla tutvustamise ja maine seisukohast ning aitab kaasa Elva valla arengule.

Esindusürituste nimekirja kinnitab Elva Vallavolikogu kultuurikomisjon 1. novembriks. Esindusürituste nimekirjast välja jäänud sündmuste toetuse taotlused lisab vallavalitsus ülejäänud projektitoetuse taotlustele ning vallavalitsuse moodustatud komisjon hindab neid teiste taotlustega võrdsetel alustel.

Esindusürituse toetuse taotluse sisuliseks hindamiseks on vallavalitsusel õigus kutsuda esindusürituse toetuse taotleja oma idee tutvustamiseks komisjoni ette. Esindusürituse toetust makstakse esindusürituse nimekirjas oleva esindusürituse korraldajale ning esindusürituse toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

PS! Projekti- ja tegevustoetuse taotlusi oodatakse 1. novembrini.

Toetust on võimalik taotleda valla koduleheküljel: www.elva.ee/projektitoetuse-taotlus