19.12.2019

Elva Vallavalitsus ootab tunnustamisele kandidaate

Elva Vallavalitsus ootab kandidaate neljas nominatsioonis:

  • Aasta Tegu
  • Aasta Tegija
  • Aasta kultuuritegu
  • Aasta kultuuritoetaja

 

Aasta Tegu ja Aasta Tegija kandidaate saab esitada 10. jaanuarini SIIN.

Aasta Tegu/ Aasta Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega paistnud aasta jooksul silma erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning mille kaudu on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust.

 

Aasta kultuuriteo ja Aasta kultuuritoetaja kandidaate saab esitada 15. jaanuarini SIIN.

Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas.

Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud.

 

Aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeval ning laureaatidele antakse üle meene ja tänukiri. Samuti kantakse laureaadid Elva valla auraamatusse.

 

Lisaks oodatakse kandidaate spordivaldkonna tunnustusele. Loe lähemalt SIIN.

 

Lisainfo:
Margit Kink
kultuurispetsialist
margit.kink@elva.ee
tel 5855 3137