23.08.2019

Elva vald korraldab õpetajatele inspiratsioonipäeva

Esmaspäeval, 26. augustil toimub Elva Kultuurikeskuses kõikidele hariduses tegutsevatele inimestele, eelkõige õpetajatele, inspiratsiooniüritus „Õpetaja – tuleviku tegijate kujundaja“, kus inspiratsiooni jagab teiste seas näiteks pikaaegne haridusjuht Anzori Barkalaja.

Inspiratsioonipäeva eesmärk on pakkuda haridusrahvale kaasamõtlemiseks teemasid, mis on lasteaia- ja koolielus päevakajalised.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et inspiratsioonipäeval arutletakse näiteks küsimuste üle, kes on meie kujundajad, kuidas me kujuneme ning missugused suundumused kujundavad hariduselu homme. „Arutleme ka selle üle, kas ettevõtlikkus eelneb ettevõtlusele või vastupidi ning räägime sellestki, kuidas kujundab õpetaja iseenda kaudu vaimset õpikeskkonda.“

Ettevõtlusteemal jagab oma mõtteid IT-ettevõtja ja Ajujahi konkursi võitja, õpilasfirmade mentor Margus Pala. Oma teadmisi õpetajate vaimse tervise teemal jagavad Liisa Pedoksaar ja Liina Adov Tartu Ülikoolist. Elva abivallavanem räägib lähemalt kooli pidaja vaatest. Päeva juhib Puhja Kooli õppejuht Riin Massur.

Üritust korraldab Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

 

Lisainfo:

Marika Saar, abivallavanem
marika.saar@elva.ee või tel 522 7013

Liis Lehiste, haridusspetsialist
liis.lehiste@elva.ee või tel 730 9899