Väärikate Ülikool

Väärikate Ülikool

Elva valla väärikatel õppuritel on taas võimalus alustada täiendõpet olulistel teemadel.

Selle aasta esimene loeng toimub 15.09.2021 kell 11.00 Elva Kultuurikeskuses. Loengut viib läbi pereterapeut Kai Räisa, kes räägib teemal „Elukaar ja rollide kujunemine muutuvas ajas“. Elame ajal, kus kõik meie ümber on pidevas muutumises ning inimese kohanemine nii isiklikus kui ühiskonnaelus võib esitada meile üsna palju väljakutseid.

Kai Räisal on pikaajaline töökogemus nii sotsiaaltöötaja kui pereterapeudina.

Järgmine kohtumine toimub 06.10 ning siis räägime vanemaealiste liiklusohutusest.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli programmid üle Eesti ning alates jaanuarist 2020 lisandus teiste hulka ka Elva. Loengud on planeeritud toimuma Elva linnas, kuid oodatud on kõik Elva vallas elavad vanemaealised. Loengute korraldamise eesmärk on väärtustada aktiivset eluviisi ning motiveerida eakaid osalema ühiskonnaelus. Loengutel osalemine aitab eakatel hoida sotsiaalset võrgustikku.

Sel aastal on õpingute lahutamatuks kaaslaseks ohutus, mistõttu on korraldajatel kohustus lubada saali vaid oma nakkusohutust tõendavad inimesed. Selleks sobivad vaktsineerimispass, koroona läbipõdemise tõend või negatiivset testitulemust tõendav dokument. Kohapeal kiirtestimise võimalus puudub. Soovituslik on nii enda kui teiste ohutuse kaitseks kanda maski.

Lisainfo telefonil 5374 9121 või e-posti aadressil Gerda.kiipli@elva.ee