Väärikate Ülikool

Väärikate Ülikool

Elva valla väärikatel õppuritel on taas võimalus alustada täiendõpet olulistel teemadel.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli programmid üle Eesti ning alates jaanuarist 2020 lisandus teiste hulka ka Elva. Loengud on planeeritud toimuma Elva linnas, kuid oodatud on kõik Elva vallas elavad vanemaealised. Loengute korraldamise eesmärk on väärtustada aktiivset eluviisi ning motiveerida eakaid osalema ühiskonnaelus. Loengutel osalemine aitab eakatel hoida sotsiaalset võrgustikku.

Järgmised loengud: 11.jaan; 8.veeb; 8.märts; 12.apr; 10.mai

11.jaanuaril kell 11
Gottlieb von Bellinghausen ja tema reis Lõunapoolusele.
Lektor Erki Tammiksaar, Tartu Ülikooli geograafia ajaloo kaasprofessor

Lisainfo telefonil 58586264 või e-posti aadressil teele.myller@gmail.com