Väärikate ülikool

Väärikate ülikool

Lektoriks notar Edgar Grünberg

Loengu sisu:
Milles seisneb testamendi, pärimislepingu ja kinkelepingu erinevus, nende õiguslikud tagajärjed ning erinevad võimalused nende vormistamiseks. Võimalused ja ohud seoses volikirjade väljaandmisega.