Rahvatantsujuhtide mälestuspingi avamine

Rahvatantsujuhtide mälestuspingi avamine

Elva tunnustab rahvatantsu õpetajaid, kes andsid rahvatantsu traditsioonile aluse Elva linnas.

Mälestuspingiga meenutatakse tantsõpetajaid Helbe Ots, Aleks Raja ja Juta Värk.

“Tants, laul ja muusika on omased igale rahvale, neis avalduvad selgesti loova rahva iseloom, tema harjumused ja kombed, elulaad ja mentaliteet.” /Ullo Toomi/

 

Elva Naisselts tänab kõiki toetajaid, kes tegid võimalikuks mälestuspingi püstitamise.