Klarnetisuve vabaõhukontsert

Klarnetisuve vabaõhukontsert

Elva Muusikakool ootab kõiki noori klarneti-, oboe- ja fagotimängijaid osalema puupilli suvekoolis juba 20. korda. Suvekooli raames antakse Elva linnas 4 kontserti.

Ürituse eesmärgiks on soov ühtlustada puupilliõpetuse metoodikat meie vabariigi muusikalistes õppeasutustes. Anda konkreetseid praktilisi ja teoreetilisi suuniseid pillimängu paremaks omandamiseks ja õpetamiseks, luues sellega eeldused Eesti professionaalsete puupillimängijate järelkasvu arenguks.