Ajapeegel – segarühm Kavalik 30 kontsert/pidu

Ajapeegel – segarühm Kavalik 30 kontsert/pidu

Konguta Rahvamaja segarühm Kavalik peab sünnipäeva!
Vaatame ajapeeglisse, tantsime, pidutseme, meenutame.
Ühiselt lööme tantsu Henrik Hinrikuse Trio saatel.